ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέα υψηλά η παγκόσμια αγορά πράσινων ομολόγων, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ – Η χρηματοδότηση των «πράσινων» έργων από την τράπεζα

Την ισχυρή ανάπτυξη που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι εκδόσεις πράσινων ομολόγων, τα πλειονεκτήματά τους, αλλά και τον στόχο της Εθνικής Τράπεζας να «πρασινίσει» το δανειακό της χαρτοφυλάκιο, επισήμανε ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ, μιλώντας στο «11ο Annual Capital Link Sustainability Forum».

Παρά την πανδημία, τόνισε ο κ. Καραμούζης, η παγκόσμια αγορά των πράσινων ομολόγων σημείωσε νέο υψηλό το 2020, με νέες εκδόσεις ύψους 270 δισ. δολαρίων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον προηγούμενο Σεπτέμβριο την τοποθέτηση του πρώτου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, ύψους 500 εκατ. ευρώ, πρόσθεσε.

Βάσει των αρχών της ICMA (International Capital Markets Association) για τα πράσινα ομόλογα, η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Επίσης, ο κ. Καραμούζης εκτίμησε ότι στο εγγύς μέλλον θα χρηματοδοτηθούν έργα πράσινης και βιώσιμης κινητικότητας, όπως π.χ. δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα, δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και έργα κυκλικής οικονομίας, όπως μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, εργοστάσια ανακύκλωσης υλικών, κλπ.

Η πρόσφατη έκδοση πράσινου ομολόγου είναι εναρμονισμένη με την ευρύτερη ESG στρατηγική της ΕΤΕ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η ισχυρή δέσμευση στη χρηματοδότηση της ενέργειας, και ειδικότερα της πράσινης ενέργειας με εκταμιεύσεις 0,5 δισ. ευρώ το 2020, η προσφορά επίσης στοχευμένων «πράσινων» προϊόντων λιανικής τραπεζικής, όπως το «ESTIA Πράσινη» και το «Πράσινο Δάνειο», η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των υποδομών της Τράπεζας (-25% τα 3 τελευταία έτη) και η εξοικονόμηση πόρων.

Στον κοινωνικό τομέα, το «S» του ESG, ο κ. Καραμούζης ανέφερε ενδεικτικά το υψηλό ποσοστό γυναικών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, την προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως π.χ. τα προγράμματα της ΕΙΒ για «Climate Action» και «Female Empowerment», προγράμματα μικρο-χρηματοδοτήσεων μέσω του EaSI Guarantee Scheme, τη σημαντική συνεισφορά της ΕΤΕ στον πολιτισμό μέσω του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (συνεισφορά ~ €13 εκατ. την περίοδο 2015-2020), την ενεργό υποστήριξη του τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 (~ €15 εκατ. την περίοδο 2015-2020) και την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας μέσω του θεσμού «NBG Business Seeds» εδώ και 12 χρόνια.

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα των πράσινων τραπεζικών ομολόγων, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΤΕ σημείωσε πως είναι ποικίλα για όλους τους εμπλεκόμενους: α) Για τους επενδυτές – ομολογιούχους, που μέσω των πράσινων ομολόγων ικανοποιούν την επιθυμία τους να επενδύσουν σε έργα που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, β) Για τους εκδότες – Τράπεζες, οι οποίες εξασφαλίζουν ρευστότητα που θα κατευθυνθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εταιρική τους εικόνα και γ) Για τις επιχειρήσεις – πιστούχους, για τις οποίες η Τράπεζα έχει δεσμεύσει ένα διακριτό pool κεφαλαίων αποκλειστικά για την υλοποίηση των επιλέξιμων πράσινων έργων τους.

Διαβάστε ακόμη

Αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

ΕΕ: Έρχονται νέοι «πράσινοι» φόροι στα καύσιμα

Εκκρεμείς συντάξεις: Πότε πληρώνονται προκαταβολές και αναδρομικά οι δικαιούχοι

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας, ανέφερε ο γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής

«Είναι προφανές ότι για να προχωρήσουν οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας  θα χρειαστούν, πέρα από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών, μόχλευση από το τραπεζικό σύστημα και τις αγορές κεφαλαίου. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να στηρίξει την προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα, ακολουθώντας τη στρατηγική της ως ‘η τράπεζα της Ενέργειας’ είναι έτοιμη να δώσει ρευστότητα, ιδέες και λύσεις». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της ΕΤΕ, κ. Βασίλης Καραμούζης, μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο 3rd Energy Forum.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας, αφού για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε αυτές επιστρέφονται στην οικονομία 3-8 ευρώ, ανάλογα με την τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί και τις συνθήκες που επικρατούν. «Ήδη υπάρχουν πλήρως αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ με capacity περίπου 2.400 MW ενώ την ίδια στιγμή, υπάρχουν άλλα 5.800 MW έργα ΑΠΕ που έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περίπου 8.200 MW που αντιστοιχούν σε ένα ποσό επένδυσης περίπου 9 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να εκτελεστούν την επόμενη τριετία», εξήγησε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η ΕΤΕ είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που στηρίζει τόσο ολοκληρωμένα την αγορά ενέργειας, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παραγωγής της μέχρι την εκκαθάριση των συναλλαγών αγοράς και πώλησή της».

Όσον αφορά στα εργαλεία χρηματοδότησης, αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τη στρατηγική του επενδυτή και τις ανάγκες του έργου και είναι τα εξής:

– Παραδοσιακός εταιρικός δανεισμός και προϊόντα όπως trade finance και leasing, όπου ο ισολογισμός της εταιρίας το επιτρέπει.

– Project finance, που είναι πλέον η πιο διαδεδομένη τεχνική δανεισμού σε έργα ΑΠΕ. Σημείωσε ότι το 2004 μόλις το 16% του δανεισμού προς ΑΠΕ είχε τη μορφή project finance ενώ πλέον μιλάμε για ένα νούμερο κοντά στο 52%. Επίσης, δίνει την ικανότητα σε μικρότερες εταιρίες του χώρου να δανειστούν σε ανταγωνιστικό κόστος ενώ «αρέσει» και στις τράπεζες γιατί αποκτούν πλήρη κατανόηση του οικοσυστήματος του συγκεκριμένου έργου, οπότε και των ρίσκων.

-Acquisition Finance. Οπως είπε ο κ. Καραμούζης, στην ΕΤΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το εργαλείο, με δράσεις όπως reverse roadshows κ.τλ.

-Οι αγορές κεφαλαίου. Σύμφωνα με το στέλεχος της ΕΤΕ, οι πιο σχετικές αγορές είναι το Eurobond market, για εταιρίες με ικανό μέγεθος (απαιτούνται εκδόσεις με ποσό όχι κάτω από 250 εκατ. ευρώ ενώ συνήθως η διάρκεια των εκδόσεων κυμαίνεται από 3 ως 7 χρόνια και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η πρωτογενής αγορά ομολόγων έχει πολλά θετικά αλλά και δυσκολίες σχετικά με την έλλειψη ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά. Από την άλλη, στην αγορά μετοχών μπορούν να απευθυνθούν εταιρίες με ώριμα έργα ΑΠΕ και συγκεκριμένες χρηματορροές, οπότε και πιο προβλέψιμη δυνατότητα να παράγουν κέρδη και να δίνουν μερίσματα.

Παράλληλα η ΕΤΕ παρέχει υπηρεσίες:

-Investment Βanking: Εύρεση στρατηγικού επενδυτή

-Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους: Η ΕΤΕ στηρίζει την προσπάθεια για το μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας και μετάβαση στο ευρωπαϊκό target model. «Από τον Φεβρουάριο 2020 είμαστε μέλος διαπραγμάτευσης και γενικό εκκαθαριστικό μέλος στην αγορά παραγώγων ενέργειας του HENEX. Από τον Απρίλιο 2020, είμαστε μέλος διαπραγμάτευσης στο European Energy Exchange και παράλληλα, γίναμε η μοναδική τράπεζα με την ιδιότητα γενικού εκκαθαριστικού μέλους στο European Commodity Clearing. Φυσικά, θα είμαστε γενικό εκκαθαριστικό μέλος και στις spot αγορές του HENEX που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν το Σεπτέμβριο. Αυτή η δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών και παραγώγων ενέργειας ως γενικό εκκαθαριστικό μέλος ταυτόχρονα στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές, προσφέρει στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εξυπηρέτησης των συναλλαγών τους στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές, για ενέργεια και άλλα βασικά εμπορεύματα. Εκτός από την εκκαθάριση και διακανονισμό ων συναλλαγών τους, η υπηρεσία μας εκτείνεται στην παροχή εγγυήσεων και την κάλυψη των κινδύνων για τη συμμετοχή τους στην αγορά ή ακόμα και στην άμεση χρηματοδότησή τους και την παροχή ρευστότητας για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους στις αγορές ενέργειας», σημείωσε ο κ. Καραμούζης.

Τέλος, ο κ. Καραμούζης ανέφερε πως εκτός από τις δυνατότητες που δίνει η τράπεζα για την εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν άμεση πρόσβαση στις αγορές ενέργειας, προσφέρει στους πελάτες της και έμμεση πρόσβαση στις αγορές ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων, μέσω των OTC συναλλαγών που ήδη διαθέτει η ΕΤΕ μέσω των treasury και global markets προϊόντων και υπηρεσιών της.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η παροχή ρευστότητας σε όποιον την αιτηθεί θα είναι σύντομη και χωρίς περιττές γραφειοκρατίες ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ

Στην Εθνική Τράπεζα έχουμε αποφασίσει το εξής απλό: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε τρόπο να στηρίξουμε τους συνεπείς και βιώσιμους πελάτες μας, κάνοντας χρήση των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης, αλλά και του ισολογισμού της Τράπεζας.

Αυτό τόνισε ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ κ. Βασίλης Καραμούζης, μιλώντας σε διαδικτυακή δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε στο πλαίσιο του φόρουμ των Δελφών.

«Στο πλαίσιο αυτό», είπε ο κ. Καραμούζης, «έχουμε προσαρμόσει τις εσωτερικές μας διαδικασίες έτσι ώστε η παροχή ρευστότητας σε όποιον την αιτηθεί να είναι σύντομη και χωρίς περιττές γραφειοκρατίες. Ταυτόχρονα, παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική μας δέσμευση να στηρίξουμε τα μεγάλα έργα Υποδομών της χώρας, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις ξένες επενδύσεις, αλλά και νευραλγικούς για τη χώρα κλάδους όπως η Ενέργεια, ο Τουρισμός και το Εμπόριο».

Δημοφιλή

ΠΗΓΗ NEWMONEY