ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 1313/Β/21.03.2022), συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση.

Έργο της ομάδας εργασίας αποτελεί η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων και η κατάρτιση οδικού χάρτη για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην οικονομική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της οικονομικής πολιτικής με τους φιλόδοξους εθνικούς και ευρωπαϊκούς μας στόχους, σκοπός του Υπουργείου Οικονομικών είναι να διασφαλιστεί ότι η πράσινη οικονομική μετάβαση της χώρας, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας καθώς και εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στην ομάδα θα συμμετάσχουν μέλη της ηγεσίας και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, έγκριτοι Πανεπιστημιακοί, καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα.

Επισημαίνεται ότι για όλους τους συμμετέχοντες δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Ειδικότερα, η ομάδα συγκροτείται ως εξής:

Υπουργείο Οικονομικών:

 • Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας.
 • Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής.
 • Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
 • Αθανάσιος Πετραλιάς, Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
 • Ελισάβετ Καραΐσκου, οικονομολόγος, συνεργάτιδα στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.
 • Ζαφείρα Καστρινάκη, επικεφαλής του Τομέα Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους:

 • Δημήτρης Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής.

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

 • Αθηνά Καλύβα, επικεφαλής της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής.

Τράπεζα της Ελλάδος:

 • Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

 • Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος.

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών:

 • Σταύρος Ιωάννου, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής.

Μέλη Πανεπιστημιακών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων:

 • Νικόλαος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Παντελής Κάπρος, Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • Αναστάσιος Σεπετής, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα:

 • Μαρία Αλεξίου, μέλος της Επιτροπής Εργασίας Σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Προτύπου Δημοσιοποίησης Πληροφοριών Βιωσιμότητας (EFRAG, PTFERS).
 • Αθανάσιος Κουρεμένος, Μηχανολόγος Μηχανικός, εμπειρογνώμονας σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΠΗΓΗ money-tourism.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι εκδότες χρέους στις κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη δίνουν φέτος μεγαλύτερη σημασία στη βιώσιμη χρηματοδότηση σε σχέση με πέρσι, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας, αποκαλύπτει η έρευνα Sustainable Financing and Investing Survey 2020 της HSBC

Η παγκόσμια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2020, αποκαλύπτει ότι η πανδημία του COVID-19 ενίσχυσε την εστίαση στη βιωσιμότητα για ποσοστό μεγαλύτερο του 36% των Ευρωπαίων εκδοτών χρέους. Το 77% υποστήριξε ότι η πανδημία είτε έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στη δέσμευσή τους στα αποκαλούμενα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΠΚΔ) ή τους οδήγησε να συνειδητοποιήσουν ότι είχαν δώσει μειωμένη προσοχή στον κοινωνικό πυλώνα των ΠΚΔ θεμάτων.

Οι Ευρωπαίοι εκδότες χρέους είναι πλέον οι περισσότερο προσηλωμένοι στον κόσμο σε θέματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά, σύμφωνα με την έρευνα. Συγκεκριμένα, το 95% υποστηρίζει ότι αυτά τα θέματα είναι «πολύ σημαντικά» (76%) ή «κάπως σημαντικά» (19%). Ο αντίστοιχος μέσος όρος σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασε το 93%.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας πίσω από τη δέσμευση των Ευρωπαίων εκδοτών στα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά θέματα είναι οι αξίες τους (62%). Μεταξύ άλλων  παραγόντων συμπεριλαμβάνονται η πεποίθηση ότι η επένδυση στη βιωσιμότητα θα έχει καλές αποδόσεις (36%) αλλά και η επιρροή εξωτερικών παραγόντων όπως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (41%) και οι πελάτες τους (36%).

«Οι Ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να ακολουθούν τις παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές τάσεις, τις οποίες αποκαλύπτει η έρευνα, επιδεικνύοντας αυξημένο ενδιαφέρον για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η βιωσιμότητα βρίσκεται σίγουρα ψηλά στην ατζέντα ενώ έχουμε δει ελληνικές επιχειρήσεις να εκδίδουν πράσινα ομόλογα και να καταφεύγουν και σε άλλες λύσεις βιώσιμης χρηματοδότησης. Αυτή είναι μια καλή αρχή αλλά βρισκόμαστε ακόμα στην αφετηρία», τόνισε ο Peter Yeates CEO της HSBC στην Ελλάδα. «Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο ώστε αυτές οι ‘καλές προθέσεις’ να μεταφραστούν σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την πράσινη επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την πανδημία. Η HSBC διαθέτει τόσο το εκτόπισμα όσο και την παγκόσμια εμβέλεια προκειμένου να επιταχύνει τη μετάβαση σε έναν πιο υγιή πλανήτη και έχει δεσμευτεί να συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της HSBC στη χώρα μας.

Μεταξύ των Ευρωπαίων επενδυτών, το 79% θεωρούν ότι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα είναι πολύ ή σημαντικά, ποσοστό μικρότερο από τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο (86%). Για τους Ευρωπαίους επενδυτές, οι κοινωνικές πιέσεις (47%) και οι πιέσεις από τους κανονιστικούς φορείς (43%) είναι αυτές που επηρεάζουν περισσότερο τη στάση τους.

Η έρευνα, επίσης, αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές είναι οι πιο ευαισθητοποιημένοι σε ολόκληρο τον κόσμο ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι επενδύσεις τους στο περιβάλλον και την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, το 61% των Ευρωπαίων επενδυτών νοιώθουν ότι έχουν υποχρέωση να αποφύγουν επενδύσεις επιβλαβείς για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε παγκόσμιο επίπεδο αγγίζει το 53%.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές είναι επίσης πολύ πιο πιθανό, συγκριτικά με εκείνους από άλλες γεωγραφικές περιφέρειες, να λαμβάνουν πάντα υπόψη τους παράγοντες ΠΚΔ πριν αποφασίσουν για τις επενδύσεις τους (39% των Ευρωπαίων με τον παγκόσμιο μέσο όρο να φτάνει το 31% παγκοσμίως).

ksd βιώσιμη χρηματοδότηση
adv

«Η βιώσιμη χρηματοδότηση κατέστη συνήθης πρακτική για τις κεφαλαιαγορές ταχύτερα από όσο αναμέναμε. Οι συναλλαγές, με έμφαση σε στοιχεία ΠΚΔ, αξιολογούνται ολοένα και πιο συχνά όπως και οι παραδοσιακές επενδύσεις και όχι ως μια έκφραση δέσμευσης των επιχειρήσεων απέναντι σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Αυτή είναι μια αισιόδοξη εξέλιξη, καθώς στο τέλος η μακροπρόθεσμη επιτυχία της αγοράς θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα των ΠΚΔ επενδύσεων να ανταγωνιστούν τις ‘παραδοσιακές’ επιλογές με κριτήρια τον κίνδυνο και τις αποδόσεις», τόνισε ο Daniel Klier, Global Head of sustainable finance της HSBC.

Σύμφωνα με έρευνα της HSBC Global Research οι επιδόσεις των μετοχών μεγάλων επιχειρήσεων με ισχυρότερες αξιολογήσεις σε θέματα ΠΚΔ είναι κατά 4,7% καλύτερες σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2019. Για τις μετοχές που σχετίζονται με το κλίμα, η διαφορά αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη, με την επίδοσή τους να είναι κατά 13% καλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα:

 • Οι εκδότες χρέους και οι επενδυτές στην Ευρώπη ενδιαφέρονται πολύ για ευκαιρίες σε θέματα βιώσιμων υποδομών. Τους Ευρωπαίους εκδότες προσελκύουν ιδιαίτερα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο για την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα, τις χαμηλότερου άνθρακα μορφές υδρογονανθράκων όπως το αέριο και η ενέργεια υδρογόνου. Οι Ευρωπαίοι επενδυτές δίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό προτεραιότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις έξυπνες πόλεις σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.
 • Μόνο το 4% των Ευρωπαίων εκδοτών θεωρεί υπερβολική τη δημοσιοποίηση των επιδόσεών τους σε θέματα περιβαλλοντικά και κοινωνικών επιδόσεων, σε σύγκριση με το 11% παγκοσμίως.
 • Οι Ευρωπαίοι εκδότες χρέους έχουν τις μεγαλύτερες και πιο θετικές προσδοκίες σχετικά με τη δημοσιοποίηση των επιδόσεών τους (31% σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο που φτάνει το 24%).
H έρευνα HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2020

Η έρευνα Sustainable Financing and Investing Survey 2020 της HSBC συμπεριλαμβάνει απαντήσεις από 2.000 συμμετέχοντες σε κεφαλαιαγορές (1.000 εκδότες χρέους και 1.000 επενδυτές) από 34 αγορές. Η έρευνα εξετάζει το πώς μεταβάλλονται οι στάσεις τους ως προς τα θέματα βιωσιμότητας. Από την Ευρώπη, στην έρευνα συμμετείχαν 275 εκδότες και 275 επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ιταλία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φιλανδία, τη Ρωσία και την Ισπανία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες GlobalCapital και Euromoney Insight για λογαριασμό της HSBC μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2020..

Για τα παγκόσμια ευρήματα κάντε κλικ εδώ, για τα Ευρωπαϊκά ευρήματα κάντε κλικ εδώ

Ο Όμιλος HSBC

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες σε 64 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.923 δις δολάρια ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου 2020, η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.
βιώσιμη χρηματοδότηση

ΠΗΓΗ money-tourism.gr