ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Trastor: Στις 29/7 η έναρξη καταβολής μερίσματος €0,02 ανά μετοχή

Από τις 22 Ιουλίου 2022 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2021

Στις 29 Ιουλίου 2022 ξεκινά η καταβολή του μερίσματος ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή από την Trastor, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού €0,02 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2021.

Από την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2021 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 (Record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 29η Ιουλίου 2027).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με τo Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Βάιος Λιάκος, T: 210 3288737, email: LiakosV@piraeusbank.gr

Διαβάστε ακόμη

Ποσειδώνια 2022: Η διοργάνωση των ρεκόρ όλων των εποχών έριξε αυλαία (pic)

Inform Λύκος: Οι 4 στρατηγικοί στόχοι για το 2022 – Ο σχεδιασμός της διοίκησης

ΕΕ: Συμφωνία για τον μηχανισμό αλληλεγγύης και την ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα (tweet)

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts