ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Viohalco: Δωρεά 49,21 εκατ. μετοχών (ποσοστό 18,99%) από τον κ. Στασινόπουλο στο ίδρυμα ΚΙΚΠΕ

Ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος, ήδη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Viohalco, θα οριστεί ως νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ

Σε δωρεά 49.210.892 μετοχών της Viohalco, ήτοι ποσοστό 18,99% περίπου του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στο Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Ίδρυμα Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), προχώρησε ο εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας, ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω δωρεάς, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος θα μειωθεί σε 23,46% περίπου των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Επιπλέον ενημέρωσε την εταιρεία ότι, εν σχέσει με την ως άνω δωρεά, ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος, ήδη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Viohalco, θα οριστεί ως νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ και θα έχει την αποκλειστική εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με τις δωρούμενες μετοχές.

ΠΗΓΗ NEWMONEY

Related Posts